عقد موقت بدون مهريه؟

استفتائاتدسته بندی: ازدواج و خانوادهعقد موقت بدون مهريه؟

سؤال:

اگر زن تمايلى به تعيين مهريه در عقد موقت نداشته باشد، آيا می‌توان عقد را بدون مهريه خواند؟

جواب:

مهريه و مدت دو ركن اساسى ازدواج مؤقت است، و بدون آن دو عقد مؤقت صورت نمى‌گيرد. مهريه مى‌تواند چيزى نمادين مانند یک دسته گل هم باشد.