شک در مورد خواندن نماز مغرب

استفتائاتدسته بندی: نمازشک در مورد خواندن نماز مغرب

سؤال:

نمازگزار در رکعت چهارم نماز عشا شک مى‌کند که آيا نماز مغرب را بجا آورده يا نه، تکليف او چيست؟

جواب:

اقوى اين است كه نماز عشا صحيح و بنا را بر خواندن نماز مغرب بگذارد.