زن چگونه جنب می‌شود؟

استفتائاتدسته بندی: وضو، غسل و تیممزن چگونه جنب می‌شود؟

سؤال:

آیا زن جنب میشود؟ و چگونه جنب میشود؟

جواب:

زن همانند مرد با احتلام، دخول و رسیدن به اوج لذت جنسی (یا ارگاسم) به هر روشی که اتفاق بیفتد، جنب می‌شود.