حجابی که زیبایی‌ها را برجسته می‌کند

استفتائاتدسته بندی: حجاب و روابط زن و مردحجابی که زیبایی‌ها را برجسته می‌کند

سؤال:

آیا در حجاب شرعی زن‌ جایز است که بدن او مشخص شود، به گونه‌ای که اندازۀ اندام‌های او نمایان شود؟

جواب:

آنچه زیبایی‌های بدن را برجسته کند، حجاب کامل محسوب نمی‌شود.