ازدواج فرزند و رضایت پدر و مادر

استفتائاتدسته بندی: ازدواج و خانوادهازدواج فرزند و رضایت پدر و مادر

سؤال:

من دوست دارم با دختر خاله‌ام ازدواج کنم، لیکن پدر و مادرم با این ازدواج موافقت نمی‌کنند، زیرا این دختر، خانه‌دار است و زیبا نمی‌باشد، ولی از نظر من، همین مقدار زیبایی که دارد کفایت می‌کند وبا خانه‌دار بودنش مشکلی ندارم، زیرا من مُعلّم هستم و حقوق خوبی دارم و بر ازدواج با او اصرار دارم و چنانچه پدر و مادر موافقت کنند، می‌‌توانم در عرض یک هفته با وی ازدواج کنم. در حدود چهار ماه است که با پدر و مادرم اختلاف دارم، در حالی که از خدا می‌ترسم و رضایت پدر و مادر را دوست دارم. بنابراین، در صورتی که بدون رضایت پدر و مادرم ازدواج کنم، حکم شرعی چیست؟ و سفارش شما به پدر و مادرم چیست؟

جواب:

1- پیش از هر چیزی شما را به احترام گذاردن به پدر و مادرتان و نیکی کردن به آنان، و رفتار با آن دو با نهایت مهربانی سفارش می‌کنیم، حتی اگر با آن دو اختلاف نظر داشته باشید.
2-
از نگاه شرعی رضایت پدر و مادر بر ازدواج فرزند پسر شرط نیست، لیکن سزاوار است که رضایت آن دو جلب شود، تا آزار نبینند. از این رو، شما را به گفتگو با آن دو، و میانجی‌گری افراد دیگر، برای جلب رضایت آن‌ها سفارش می‌کنیم.
3-
به پدر و مادر شما می‌گوییم: هیچ عیبی ندارد که همسر، خانه‌دار باشد و حتی زن خانه‌دار می‌تواند بیشتر از زنان غیر خانه‌دار، آسایش و خوش‌بختی برای شوهرش فراهم کند و به تربیت فرزندان بپردازد. در واقع اصل در همسر آن است که خانه‌دار باشد و کار در بیرون خانه، استثناست.