ازدواج خواهر کوچک پیش از خواهر بزرگ

استفتائاتدسته بندی: ازدواج و خانوادهازدواج خواهر کوچک پیش از خواهر بزرگ

سؤال:

من دختری هفده ساله‌ام و خواهری بزرگتر از خودم دارم که ۲۲ ساله است. من می‌خواهم ازدواج کنم، لیکن پدر و مادرم نمی‌پذیرند که من ازدواج کنم، به این دلیل که خواهر بزرگترم هنوز ازدواج نکرده است، با اینکه می‌دانم این خواهر ازدواج نکرده‌ام با ازدواج من مخالفتی ندارد. آیا برای پدرم جایز است که خواستگاران مرا نپذیرد و درباره آنان تحقیق نکند، و ازدواج مرا قبول نکند، تا زمانی که خواهر بزرگترم ازدواج کند؟

جواب:

شریعت، واپس افکندن ازدواج خواهر کوچک به دلیل ازدواج نکردن خواهر بزرگتر را تشویق نمی‌کند. لیکن در چنین اموری، سزاوار است که با پدر و مادر با مهرورزی و تفاهم رفتار، و آن دو را به عمل به احکام شریعت تشویق کرد؛ چه خداوند بهرۀ خواهر بزرگتر را هم در وقت مناسب خود، روزی خواهد کرد. ان‌شاءالله.