استخاره گرفتن برای ازدواج

استفتائاتدسته بندی: ازدواج و خانوادهاستخاره گرفتن برای ازدواج

سؤال:

آیا استخاره گرفتن برای ازدواج یک امر عادی است و من می‌توانم هنگامی که خواستگاری برای دخترم می‌آید بدان عمل کنم؟

جواب:

استخاره برای بیرون رفتن از حیرت است و این هنگامی است که انسان در کاری تردید داشته باشد.
اما ازدواج کاری است که در آغاز و پیش از هر چیزی باید درباره شخص مورد نظر، جستجو و تحقیق کرد و به شایستگی او از هر جهت پی برد و با دیگران مشورت نمود و در صورتی که انسان در حیرت و دودلی باقی بماند، می‌تواند به استخاره پناه ببرد.