شرم و گناه

سؤال:

دختری خجالتی در سفر به مدینه منوره دچار عادت ماهانه میشود، در آن زمان ۱۲ سال سن داشته و هنگامی که خانواده قصد رفتن به مسجد النبی را داشتند از روی خجالت و شرم، در حال حیض بودن خود را پنهان کرده و آنان را همراهی کرده، با این که حکم ورود به مسجد در حال حیض را میدانسته، حکم این دختر چیست؟

جواب:

غیر از استغفار کردن چیزی بر او نیست، مؤمن نباید به خاطر شرم و خجالت مرتکب حرام شود.