ازدواج و استخاره

سؤال:

آیا مسأله ازدواج مشمول عموم دلایل استخاره است؟ با اینکه می‌دانیم، هیچ حیرتی در موضوع وجود ندارد؟

جواب:

در صورتی که همه شرایط موضوع پس از اندیشیدن به آن و مشورت با دیگران، روشن باشد و تردیدی در میان نباشد، هیچ جایی برای استخاره ازدواج باقی نمی‌ماند.