دختران و پای‌بندی به احکام

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغدختران و پای‌بندی به احکام

سؤال:

آیا بر دختر، با رسیدن به نه سالگی و یا با دیدن علایم بلوغ، حجاب واجب می‌شود؟ درباره روزه و نماز تکلیف او چیست؟

جواب:

حجاب و همچنین نماز و روزه و سایر واجبات، هنگامی که دختر به سن بلوغ می‌رسد، واجب می‌شود و بلوغ هم با علامت‌ها تحقق می‌یابد، یعنی محتلم شدن، یا روییدن موی درشت بر شرمگاه یا عادت ماهیانه. چنانچه دختر هیچ کدام از این علامت‌ها را تا سن دوازده سالگی نبیند، با کامل کردن سال دوازدهم و ورود به سال سیزدهم به بلوغ می‌رسد.