وجود نص درباره استخاره

استفتائاتدسته بندی: ازدواج و خانوادهوجود نص درباره استخاره

سؤال:

نظر شما درباره استخاره برای ازدواج با دختری معیّن چیست، یعنی آیا نصّی درباره استخاره برای ازدواج رسیده است یا نه؟ آیا شخص می‌تواند درباره کار مستحب استخاره بگیرد یا نه؟

جواب:

استخاره اشکالی ندارد، به ویژه هنگامی که شخص دچار حیرت و تردید شود. لیکن ما نصّی در خصوص استخاره برای ازدواج نیافتیم.