ارسال سؤال شرعی

۱. خواهشمند است قبل از ارسال سؤالات شرعی، به بخش استفتائات مراجعه نموده و در صورت عدم یافتن پاسخ مناسب، اقدام به ارسال پرسش خود بفرمایید.

۲. هدف ما در اینجا پاسخگویی به سؤالات شرعی شما می‌باشد، لذا از پاسخ دادن به پرسش‌های عقائدی و سیاسی، تعبیر خواب و نیز پرسش در مورد افراد و شخصیت‌ها معذوریم.

پاسخ به ایمیل وارد شده در اینجا ارسال می‌شود.